Olympiáda zlínských škol v OB

Nad klubovnou OB, 25 dubna 2019 - první jarní kolo

Na shromaždišti pod klubovnou před zahájením

Contact