Krajina

Adventní krajina

Většinou šedivá obloha a šedivé světlo. Den se však začne už co nevidět prodlužovat. Jen občas vysvitne nízké slunce a připomene svoji přítomnost nad mlhou a mraky.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
JiPe